Διαθέσιμα μαθήματα

Αυτο-εγγραφή

Youth Volunteering Resources

Youth Volunteering Resources

Μάθημα
Πρόσβαση επισκέπτη

Not-for-profit Board Essentials

Not-for-profit Board Essentials

eLearning | Open for Registration | Member Fee = $60 | Non-member f...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

Board Governance Online Community

Board Governance Online Community

PurposeTerms and ConditionsSubscribe to ForumPlease use this discus...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

Orientation to Volunteerism

Orientation to Volunteerism

Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

Newcomer Mentorship Training

Newcomer Mentorship Training

Training for Volunteer Community Mentors of the Community Connectio...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

Service Excellence in the Social Purpose Sector

Service Excellence in the Social Purpose Sector

Μάθημα
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτο-εγγραφή

Accessibility Standards Training

Accessibility Standards Training

Μάθημα
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτο-εγγραφή

Resources and Publications

Resources and Publications

A curation of resources relevant to volunteer involvement.
Μάθημα

Significance of Volunteer MBC Learning Centre

Significance of Volunteer MBC Learning Centre

Μάθημα
Πρόσβαση επισκέπτη

Learning Portal Development

Learning Portal Development

A guide for Program Facilitators to understand and master using the...
Μάθημα